مجله تفر یحی آموزشی

خوانندگی و کنسرت شهره سلطانی + عکسهای شره لرستانی

مجله سرمه: خوانندگی زنان و نوازندگی بانوان در جامعه فرهنگی ایران پس از انقلاب از موضوعات حساس برانگیزی بوده که برای جلوگیری از عدم سقوط به ورطه ابتذال و فرهنگ غربی خیلی دست به عصا با اون پرداخته شده و البته همینطور هم هست... بخاطر فرهنگ اصیلی اسلامی و ایرانی که بر جو عمومی جامعه حاکم هست و البته خواستگاه عمومی هم داره تا این اواخر اینطور بوده ولی کم و بیش کنسرتهای موسیقی توسط خوانندگان و موسیقی دانان خانم ب ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا