مجله تفر یحی آموزشی

حمله کاربران مجازی به صفحه طراح لباس کاروان المپیک !

حمله کاربران مجازی به صفحه طراح لباس کاروان المپیک ! همچنان کاربران ایرانی به صفحه طراح لباس المپیک هجوم بسیار وسیعی داشتند.صفحه اینستاگرام طراح لباس کاروان المپیک ایران مورد هجوم کاربران قرار گرفته است و با موج انتقادات و نارضایتی ها همراه بوده است.صفحه خانمی که گفته می شود طراح لباس کاروان ورزشکاران ایران در المپیک ریو می باشد مورد هجوم کاربران ایرانی قرار گرفته است. گفتنی است؛ مهناز آرمین خود را در یکی ا ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا