مجله تفر یحی آموزشی

کودکی با دست و پای اضافه که در هند پرستش می شود!

کودکی با دست و پای اضافه که در هند پرستش می شود! پدر و مادر یک کودک هندی که با دست‌ها و پاهای یک دوقلوی دیگر که به شکم او چسبیده و همراه با او در حال رشد هستند به دنبال پزشکی هستند تا فرزندشان را عمل کرده و او را از این اعضای اضافی رهایی ببخشند. بعضی از مردم ، دیپاک پاسوان هشت دست و پا را تجسم خدای هندوها، لاکشمی می‌دانند اما عده ای دیگر تصور می‌کنند که او شیطان است. عده ای از پرستش کنندگان برای او پول و گل ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا