مجله تفر یحی آموزشی

مداحی قشنگ احد قدمی شب بیستم محرم۹۵+ دانلود

مداحی قشنگ احد قدمی شب بیستم محرم۹۵+ دانلود دانلود مداحی قشنگ احد قدمی در شب بیستم محرم۹۵+ دانلود جدیدترین مداحی های محرم۹۵   شب بیستم محرم ۹۵ -عقل از سر من پریده (شور) ۰۴:۴۰ حاج احد قدمی - شب بیستم محرم ۹۵ -روضه پایانی ۰۳:۱۲ حاج احد قدمی - شب بیستم محرم ۹۵ -مدح امیرالمومنین ۰۲:۳۲ شب بیستم محرم ۹۵ -بی تو که باشم حوصلم سر میره(شور) ۰۱:۲۲  شب بیستم محرم ۹۵ -معنی عشق مجسم زینب(واحد) ۰۱:۲۴ شب بیستم محرم ۹۵ ...

ادامه نوشته

نوحه خوانی و روضه خوانی نریمان پناهی در شام غریبان۹۵+ دانلود

نوحه خوانی و روضه خوانی نریمان پناهی در شام غریبان۹۵+ دانلود  دانلود نوحه خوانی و روضه های جانسوز نریمان پناهی در شام غریبان۹۵+ دانلود جدیدترین مداحی های نریمان پناهی کربلایی نریمان پناهی- شام غریبان محرم ۹۵- ته گودال دست و پا میزد(شور) ۰۴:۴۸ کربلایی نریمان پناهی- شام غریبان محرم ۹۵- ای وای خیمه (شور) ۰۹:۲۴ کربلایی نریمان پناهی- شام غریبان محرم ۹۵-ارباب سلام من به پیکر تو (شور) ۰۳:۱۹ کربلایی نریمان پناهی- ش ...

ادامه نوشته

نوحه خوانی نریمان پناهی در شب هشتم محرم۹۴+ دانلود

نوحه خوانی نریمان پناهی در شب هشتم محرم۹۴+ دانلود دانلود مداحی و روضه خوانی نریمان پناهی در شب هشتم محرم۹۵+ دانلود مداحی های نریمان پناهی و جدیدترین مداحی های حاج نریمان پناهی   کربلایی نریمان پناهی- شب هشتم محرم ۹۵- حسین وآآآآآآآآی ،جلوه روی تو بود (شور/ دمام زنی) ۰۴:۱۱ کربلایی نریمان پناهی- شب هشتم محرم ۹۵- سر تا به پا رسول خدایی (شور) ۰۳:۵۷ کربلایی نریمان پناهی- شب هشتم محرم ۹۵- وای حسین (شور) ۰۲:۰۸ ...

ادامه نوشته

نوحه خوانی نریمان پناهی در شب هفتم محرم۹۵+ دانلود

نوحه خوانی نریمان پناهی در شب هفتم محرم۹۵+ دانلود دانلود نوحه سرایی و روضه خوانی نریمان پناهی در شب هفتم محرم۹۵+ دانلود مداحی های جدید نریمان پناهی کربلایی نریمان پناهی- شب هفتم محرم ۹۵- حسین (روضه پایانی) ۰۳:۴۱ کربلایی نریمان پناهی- شب هفتم محرم ۹۵- ای شش ماهه گل من اصغر من چرا نمی خوابی (شور پایانی) ۰۵:۲۷ کربلایی نریمان پناهی- شب هفتم محرم ۹۵- الهی هرمله آتش بگیری (شور) ۰۶:۱۱ کربلایی نریمان پناهی- شب هفتم ...

ادامه نوشته

نوحه خوانی های شب ششم محرم۹۵ با نوای نریمان پناهی+ دانلود

نوحه خوانی های شب شش محرم۹۵ با نوای نریمان پناهی+ دانلود دانلود مداحی های نریمان پناهی در شب ششم محرم۹۵+ دانلود جدیدترین مداحی های نریمان پناهی    دانلود عنوان زمان کربلایی نریمان پناهی- شب ششم محرم ۹۵- روضه و مناجات ۰۴:۵۶ کربلایی نریمان پناهی- شب ششم محرم ۹۵- ارباب سلام من به پیکر تو (شور) ۰۵:۵۰ کربلایی نریمان پناهی- شب ششم محرم ۹۵- ته گودال پیکر افتاده (شور) ۰۴:۴۵ کربلایی نریمان پناهی- شب ششم محرم ۹۵ ...

ادامه نوشته

دانلود نوحه خوانی نریمان پناهی- پنجم محرم۹۵

دانلود نوحه خوانی نریمان پناهی- پنجم محرم۹۵ نوحه خوانی نریمان پناهی در شب پنجم محرم ۱۳۹۵+ دانلود جدیدترین مداحی های نریمان پناهی کربلایی نریمان پناهی- شب پنجم محرم ۹۵- دیگه دست و پا نزن (روضه پایانی) ۰۸:۲۴ کربلایی نریمان پناهی- شب پنجم محرم ۹۵- انگار اومد بر قلب من فرود (شور) ۰۶:۱۴ کربلایی نریمان پناهی- شب پنجم محرم ۹۵- می زنم صدا چه لذتی داره (شور) ۰۸:۵۰ کربلایی نریمان پناهی- شب پنجم محرم ۹۵- عمو حسین (شور ...

ادامه نوشته

نوحه خوانی شب سوم محرم ۹۵ با نوار نریمان پناهی+ دانلود

نوحه خوانی شب سوم محرم ۹۵ با نوار نریمان پناهی+ دانلود دانلود نوحه خوانی های نریمان پناهی در شب سوم محرم۹۵+ دانلود جدیدترین مداحی های نریمان پناهی   کربلایی نریمان پناهی- شب سوم محرم ۹۵- عمه چرا به کربلا این همه لشکر آمده (شور) ۰۵:۲۶ شب سوم محرم ۹۵- روی لبم واویلا، کسی ندیده توی دنیا، که با لبای تشنه سقا، بمیره در کنار دریا(شور) ۰۴:۱۹ کربلایی نریمان پناهی- شب سوم محرم ۹۵- حاضرم پای سر تو سر خود را بدهم ...

ادامه نوشته

نوحه خوانی شب دوم محرم۹۵ با نوای نریمان پناهی+ دانلود

نوحه خوانی شب دوم محرم۹۵ با نوای نریمان پناهی+ دانلود دانلود مداحی ها و نوجه سرایی های نریمان پناهی در شب دوم محرم۹۵+ دانلود جدیدترین مداحی های نریمان پناهی کربلایی نریمان پناهی- شب دوم محرم ۹۵- میکنم صدا چه لذتی داره (شور) ۰۴:۲۷ کربلایی نریمان پناهی- شب دوم محرم ۹۵- حسین جان (شور) ۰۶:۵۱ کربلایی نریمان پناهی- شب دوم محرم ۹۵- تو طبیب دل بیمار منی (واحد) ۰۴:۰۵ کربلایی نریمان پناهی- شب دوم محرم ۹۵- به زمین خشک ...

ادامه نوشته

نوحه خوانی شب اول محرم ۹۵ با نوای نریمان پناهی+ دانلود

نوحه خوانی شب اول محرم ۹۵ با نوای نریمان پناهی+ دانلود شب اول محرم۹۵ نریمان پناهی+ دانلود نوحه خوانی نریماد پناهی در محرم۱۳۹۵ و جدیدترین مداحی های نریمان پناهی     کربلایی نریمان پناهی- شب اول محرم ۹۵- روضه پایانی ۰۷:۱۵ کربلایی نریمان پناهی- شب اول محرم ۹۵- ای کشته فتاده به هامون (شور) ۰۶:۴۱ کربلایی نریمان پناهی- شب اول محرم ۹۵- ارباب سلام من به پیکر تو (شور) ۰۸:۰۴ کربلایی نریمان پناهی- شب اول محر ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا