مجله تفر یحی آموزشی

قاعدگی با اعمال شاقه با یک دنیا حس زندگی خراب کن!

قاعدگی با اعمال شاقه با یک دنیا حس زندگی خراب کن! مجله خبری سرمه به نقل از هفته نامه سلامت - ترجمه شیدا مظلوم نژادری: قاعدگی و برازندگی انگار که بدن درد، نفخ و خستگی دوران قبل از قاعدگی کافی نبوده اند که باید به هم ریختگی های ظاهرمان را هم ماهی یک بار تحمل کنیم! از جوش زدن و چشمان پف کرده گرفته تا رنگ پریدگی و تیرگی دور چشم، اینکه یاد بگیریم با تمام عوامل هورمونی ای که مزاحم زیبایی معمول مان می شوند، مبارزه ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا