مجله تفر یحی آموزشی

رزمی کار ایرانی قهرمان رینگ خونین سوئد + تصاویر

ایران از کشورهاییه که در ورزشهای رزمی حرفی برای گفتن داره و این رو رزمی کارای ایرانی تو تمام رشته های رزمی ثابت کردن! هرجا که نیاز به شجاعت و استقامت و تکنیک و ذوق رزمی بوده رزمی کارهای ایرانی حضور پیدا کردن و خودی نشون دادن...   سالن «ترادکارن» در شهر «یوتوبوری» پر شده استاز تماشاگرانی که منتظر نشسته اند تا مبارزه دو فایتر (مبارز) را در رینگی خاص که به آن «کیج»- قفس- می گویند ببینند. او بدون اعتنا به ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا