مجله تفر یحی آموزشی

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- چهارم محرم ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- چهارم محرم ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب چهارم محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی محرم۹۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵- اص ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- شب پنجم ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- شب پنجم ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب پنجم محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب پنجم محرم ۱۳۹۵- اصفهان   ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- ششم محرم ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- ششم محرم ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب ششم محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب ششم محرم ۱۳۹۵- اصفهان     ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- شب هفتم محرم ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- شب هفتم محرم ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب  هفتم محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب  هفتم محرم ۱۳۹۵- اصفهان ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- هشتم محرم ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- هشتم محرم ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب هشتم محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب هشتم محرم ۱۳۹۵- اصفهان مناجا ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- نهم محرم شب تاسوعا ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- نهم محرم شب تاسوعا ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب نهم محرم ۹۵ حمید علیمی شب تاسوعا+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب نهم محرم ۱ ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- چهاردهم ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- چهاردهم ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی چهاردهم محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب چهاردهم محرم ۱۳۹۵- شیراز روضه ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی حمید علیمی- شهادت امام سجاد(ع) محرم۹۵

دانلود مداحی حمید علیمی- شهادت امام سجاد(ع) محرم۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شهادت امام سجاد محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شهادت امام سجاد محرم ۱۳ ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- شب عاشورا ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- شب عاشورا ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب عاشورا محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب دهم محرم ۱۳۹۵- اصفهان روضه ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا