مجله تفر یحی آموزشی

سخنرانی های سید احمد دارستانی- محرم ۹۵- کلاس مجبت به امام حسین(ع)

سخنرانی های سید احمد دارستانی- محرم ۹۵- کلاس مجبت به امام حسین(ع) حجت الاسلام دارستانی (مجتمع فرهنگی رضوان اصفهان - محرم و صفر ۱۳۹۵)    دانلود عنوان زمان  - کلاس محبت به امام حسین علیه السلام - جلسه چهارم ۴۹:۲۷ کلاس محبت به امام حسین علیه السلام - جلسه سوم ۵۹:۱۰ کلاس محبت به امام حسین علیه السلام - جلسه دوم ۵۱:۳۷ کلاس محبت به امام حسین علیه السلام - جلسه اول  ۵۶:۱۴   ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا