مجله تفر یحی آموزشی

بحث عفاف و حجاب چه مشکلی دارد؟

به گزارش سرمه به نقل از جام نیوز، علی مردی، دبیر کمیته تدوین شاخصه های سنجش حجاب در ایران گفت: نقطه ضعف اساسی در بحث عفاف و حجاب، شناخت جنبه های مختلف آن با نگاه پژوهشی است. وی عنوان کرد: پژوهش هایی که در حوزه عفاف و حجاب انجام می شود، نسبت به اهمیت این مساله کم است. وی با اشاره به اینکه نه تنها در اجرا و تحلیل بلکه در تعریف پژوهش هم دچار مشکل هستیم، گفت: در پنج سال گذشته در بوجه های دولتی جمعا ۵۰ عنوان پژو ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا