مجله تفر یحی آموزشی

خواندنی ترین سرقتهای قرن اخیر !

خواندنی ترین سرقتهای قرن اخیر ! نگاهی به عجیب و جالب ترین سرقت های انجام شده در دنیا توسط این افراد سرقت به وسیله سلاح به عنوان سرقت مسلحانه شناخته می شود و معمولا حکم های سختی برای آن در دادگاه در نظر گرفته می شود. در میان تمام دزدی های مسلحانه که در دنیا انجام گرفته است برخی بسیار عجیب  و غیر منطقی به نظر می رسند زیرا سارقان این دزدی ها به قدری نادان بودند که از وسیله های الکی برای دزدی استفاده کرده اند. ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا