مجله تفر یحی آموزشی

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- چهارم محرم ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- چهارم محرم ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب چهارم محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی محرم۹۵ شب چهارم محرم ۱۳۹۵- اص ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- شب پنجم ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- شب پنجم ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب پنجم محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب پنجم محرم ۱۳۹۵- اصفهان   ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- ششم محرم ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- ششم محرم ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب ششم محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب ششم محرم ۱۳۹۵- اصفهان     ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- شب هفتم محرم ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- شب هفتم محرم ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب  هفتم محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب  هفتم محرم ۱۳۹۵- اصفهان ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- هشتم محرم ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- هشتم محرم ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب هشتم محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب هشتم محرم ۱۳۹۵- اصفهان مناجا ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- نهم محرم شب تاسوعا ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- نهم محرم شب تاسوعا ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب نهم محرم ۹۵ حمید علیمی شب تاسوعا+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب نهم محرم ۱ ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- چهاردهم ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- چهاردهم ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی چهاردهم محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب چهاردهم محرم ۱۳۹۵- شیراز روضه ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی حمید علیمی- شهادت امام سجاد(ع) محرم۹۵

دانلود مداحی حمید علیمی- شهادت امام سجاد(ع) محرم۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شهادت امام سجاد محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شهادت امام سجاد محرم ۱۳ ...

ادامه نوشته

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- شب عاشورا ۹۵

دانلود مداحی و روضه خوانی حمید علیمی- شب عاشورا ۹۵ حمید علیمی از مداحای خیلی خوش صدا و با صفاست که اکثر بچه هیئتیای قدیمی و جدید دوستش دارن و خداییش کارش درسته... چند وقتی هم رفت سوریه و غیرت خودش رو به اثبات رسوند... برنامه محرم۹۵ رو براتون آماده کردیم که امیدوارم استفاده کنید و مارو هم دعا کنید... دانلود مداحی شب عاشورا محرم ۹۵ حمید علیمی+ دانلود جدیدترین مداحی های حمید علیمی شب دهم محرم ۱۳۹۵- اصفهان روضه ...

ادامه نوشته

دانلود روضه های زیبای حاج علی انسانی در محرم۱۳۹۵

دانلود روضه های زیبای حاج علی انسانی در محرم۱۳۹۵ حاج علی انسانی از پیرغلامان اهل بیت که نفس گرمی دارند و روضه هاشون از حال و هوای خوبی برخوردار است. روضه های حاج علی انسانی در محرم۱۳۹۵+ دانلود جدیدترین روضه های حاج علی انسانی    دانلود عنوان زمان حاج علی انسانی - شب ۱۲ محرم ۹۵ - حسینیه امام خمینی (ره) ۲۹:۲۵ حاج علی انسانی - شب هشتم محرم ۹۵ - روضه خوانی ۱۲:۰۲ حاج علی انسانی - شب هفتم محرم ۹۵- روضه خوانی ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا