مجله تفر یحی آموزشی

قهرمانهای ایرانی که در کاروان کشورهای دیگر حضور دارند!

قهرمانهای ایرانی که در کاروان کشورهای دیگر حضور دارند! در این مطلب به قهرمانها و ورزشکاران المپیک خواهیم پرداخت که اصلیت ایرانی دارند ولی برای کشورهای دیگر مبارزه می کنند و برای خودشون صاحب اعتبار و اسم و رسمی هستند.  سیامک غفاری سیامک غفاری قهرمان جهانی کشتی فرنگی است. او که بعدها به مت غفاری معروف شد در ۲۰ آبان سال ۱۳۴۰ در تهران به دنیا آمده است. غفاری در دوران جنگ ایران و عراق به آمریکا پناهنده شد و در س ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا