مجله تفر یحی آموزشی

یک سرطان بی سروصدا به نام سرطان تخمدان!

یک سرطان بی سروصدا به نام سرطان تخمدان! مجله سرمه به نقل از سیب سبز- سارا میرشجاعی: هرکسی ممکن است در طول زندگی بیماری را تجربه کند، اصلا مگر می‌شود کسی بیمار نشود؟ بیماری گاهی با چراغ خاموش و گاهی پر سر و صدا خودش را به ما نشان می دهد. گاهی به موقع به دادش می رسیم اما گاهی اوقات آنقدر برای مراجعه به دکتر این پا و آن پا می‌کنیم که بیماری ما را از پا در می‌آورد. شاید هیچ‌کدام ما تصور نکنیم که یک نفخ ساده یا ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا