مجله تفر یحی آموزشی

داستان ایرانی که یازده سال در زندانهای ژاپن گرفتار بود!

داستان ایرانی که یازده سال در زندانهای ژاپن گرفتار بود! به گزارش سرمه از جام جم، پشت این ظاهر آراسته و تا حدودی آرام داستانی پنهان شده که تا امروز او را در بر می‌گیرد. داستانی از جنس روزمرگی‌های ما که سراسر اتفاق و تا حدودی بدشانسی است. جوان که بود برای تجارت فرش ایران را به مقصد ژاپن ترک کرد. او که قبل از اینها کشتی‌گیر بود و برای ایران افتخارآفرینی می‌کرد، در تجارت فرش هم تا حدودی موفق شده بود. به قول خود ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا