مجله تفر یحی آموزشی

حضور زنان و دختران در میان تماشاچیان ورزشگاه آزادی + تصاویر

مجله خبری سرمه: حضور زنان در ورزشگاهها همیشه از اون مسائلی بوده که دستخوش کشمکشهای سیاسی و غیر سیاسی بوده و این وسط حقوق زنان بوده که مورد سوء استفاده قرار میگرفته... و اما اینکه آیا مشکل جمعیت زنان کشور ما حضور در ورزشگاهها است و یا اینکه چند دهم درصد این جمعیت جامعه چنین دغدغه ای دارند بحثی مفصل می طلبد... ولی اینبار در مسابقات والیبال شاهد حضور زنان در ورزشگاه بودیم که دقیقا مشخص نیست توسط کدام مسئول و ب ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا