مجله تفر یحی آموزشی

اگر در معرض مزاحمت جنسی هستید این مطلب را بخوانید!

اگر در معرض مزاحمت جنسی هستید این مطلب را بخوانید!   ناآگاهی از شیوه های صحیح مدیریت خود در مواجهه با مزاحمان جنسی می تواند پیامدهای آن را بدتر کند شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بیرون از خانه، مردی حریم خصوصی تان را نقض کرده و به شما آزار برساند. این آزار که می تواند شکل های مختلفی داشته باشد، در درجه اول احساس امنیت تان را زیر سوال می برد، سپس برای برقراری دوباره احساس امنیت، شما را به تکاپو می اند ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا