مجله تفر یحی آموزشی

این زنان مشهور با عمل جراحی زیبا شده اند!

این زنان مشهور با عمل جراحی زیبا شده اند! بسیاری از مردم فکر میکنند که این زنان مشهور و زیبا از ابتدا اینگونه بوده اند ولی بیشتر این افراد با جراحی های بسیار گرانقیمت و باورنکردنی زیبایی خود را به این شکل در آورده اند تا شاید بتوانند شهرت خود را فراگیر تر کنند. دایانا آگرون : او بینی اش را بخاطر دوبار تصادفی که داشته است عمل کرده اما خودش معتقد است بینی طبیعی اش بسیار زیباتر بوده است. کلی رولند : این خوانند ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا