مجله تفر یحی آموزشی

چرا سزارین بین زنان باردار طرفدار دارد؟

چرا سزارین بین زنان باردار طرفدار دارد؟ مجله زنان و زندگی - مهرنوش شیوا: اسمش که می آید، تنش می لرزد، انگاری جانوری درنده است یا یک بیماری صعب العلاج. نه می خواهد چیزی درباره آن بشنود، نه چیزی بیشتر از آنچه می داند، بداند. فقط منتظر است ۹ ماهش تمام شود و برود زیر تیغ جراحی و خلاص. «شهلا» پنج ماهه باردار است، گوشش به هیچ کدام از خبرهایی که می گویند متوسط آمار سزارین در ایران ۴۵ درصد و در دنیا ۱۵ تا ۲۰ درصد ی ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا