مجله تفر یحی آموزشی

یادگیری زبان خرگوشها را جدی بگیرید!

یادگیری زبان خرگوشها را جدی بگیرید!   وقتی خرگوشی شما را لیس می زند می گوید دوستتان دارد نگهداری از حیوانات در خانه در کنار لذت بخش بودن آن گاهی اوقات می تواند کلافه کننده هم باشد؛ مخصوصا که حیوانات به زبان خودشان سخن می گویند و خیلی اوقات به خاطر بی تجربگی و بی دانشی مان متوجه معنی رفتار جانور زبان بسته نمی شویم و شاید باعث آزار بیشترش شویم. در این چگونه چند نشانه از رفتار خرگوش ها را با معنای آن ها داریم ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا