مجله تفر یحی آموزشی

چگونه جنبه شنیدن “نه” در خواستگاری را داشته باشیم؟

چگونه جنبه شنیدن "نه" در خواستگاری را داشته باشیم؟   ازدواج کردن و خوشبخت شدن کار ساده ای نیست وقتی خواستگاری بی سرانجام تمام می شود، به خصوص وقتی که روی مثبت بودن جواب حسابی باز کرده اید، احساس بدی به سراغتان می آید. حق هم دارید، ترجیح همه آدم ها این است که مورد تأیید قرار بگیرند. ولی باور کنید که این آخر دنیا نیست. شما جوانید و آنقدر از لحاظ روانی توانمندی دارید که بتوانید به سلامت از این موقعیت سخت بیرون ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا