مجله تفر یحی آموزشی

زنان و دختران اسرائیلی که برای تامین نیازهای جنسی مردان ارتش برهنه و عریان می شوند + عکس

سرمه  : استفاده از دختران به عنوان اجناسی که به سربازان هوسران اسرائیل روحیه میدهند در گذشته و بارهای بار در رسانه های جهان مورد بحث قرار گرفته است و این بار موضوع استفاده جنسی از دختران سرباز اسرائیلی برای تامین نیازهای جنسی سربازان مرد گونه ای از برده داری نوین را در جهان به نمایش گذاشته است که صدای رسانه های اسرائیلی را نیز درآورد .   ظاهراً زنجیر استبداد و استثمار دولت خودخوانده رژیم صهیونیستی، علا ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا