مجله تفر یحی آموزشی

داستان عجیب پیرمردی در عمق جنگلهای مازندران!

داستان عجیب پیرمردی در عمق جنگلهای مازندران!  سفری ۳۰ کیلومتری به قلب جنگل های شمال ، سفری از مرکز شهرستان میاندرود به سمت روستایی در دورترین نقطه شهرستانی نوپا آغاز کردیم نقطه ای که پیش تر رسم و رسوم هایش را در عزاداری ها بوِیژه علم گردش شنیده بودیم.سرزمینی در دل جنگل  های کمتر دست خورده مازندران، با مردمانی باصفا و ساده اما پرتلاش و سخت کوش، اینجا سنه کوه روستایی با ۴۶ خانوار است.   هدف از پیمودن این مسیر ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا