مجله تفر یحی آموزشی

شعرهای ناب مناجات با امام حسین(ع) (جدید)

شعرهای ناب مناجات با امام حسین(ع) (جدید) شعر مناجات با امام حسین علیه السلام – محمد رضا ناصری بیچاره آن دلی که به آهی خمار نیست وقتی اسیر لشکر زلف نگار نیست دنیای بی حسین اسیر حوادث است   دنیای بی حسین به کشتی سوار نیست مارا به چوب مهر و محبت بزن حسین دل سر به راه ترکه ی آموزگار نیست حالش خوش است گریه کن بزم روضه ات پرونده اش به دست کسی واگذار نیست گریه زیاد کرده ام اما بدون شک حالی شبیه گریه ی بی اختیار نی ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا