مجله تفر یحی آموزشی

دخترهای استاد افتخاری چقدر مهریه دارند؟

دخترهای استاد افتخاری چقدر مهریه دارند؟ تعیین مهریه های سنگین و نجومی چنان مرسوم شده است که مانند دیگر رسومِ دست و پا گیر، سدی بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان شده است. آیا ارزش های وجودی خودمان را با معیار سکه ها می سنجیم و در این بین چه بلاها که بر سر جوانان شیدا و عاشق پیش نمی آید.   جوانانی که فقط به فکر رسیدن به معشوقند و دیگر هیچ. و تازه پس از ازواج می فهمند که چه بلایی بر سرشان آمده است. حال اگر جوانی نخ ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا