مجله تفر یحی آموزشی

ازدواج قبیله ای یک دختر خردسال با یک مرد میانسال!

ازدواج قبیله ای مرد۴۵ ساله با دختر ۴ساله! ماموران پاکستانی، ۱۲ نفر از اقوام یک دختر ۴ ساله و مرد میانسالی را که شرایط ازدواج آنها را فراهم آورده بودند، دستگیر کردند. این ازدواج قبیله ای در یکی از نقاط دورافتاده در «دارالاسماعیل خان» پاکستان صورت گرفت و اقوام این زوج بی آن که شرایط سنی ازدواج آنها را در نظر گرفته باشند، آنها را به عقد هم درآورده و مراسمی را برایشان برگزار کرده بودند. به دنبال این ماجرا، فعال ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا