مجله تفر یحی آموزشی

در این کشور عاشق که میشوند ازدواج میکنند حتی با گربه!

در این کشور عاشق که میشوند ازدواج میکنند حتی با گربه! اووه میتزشرلیش از شدت عشق و تعلق خاطر به این حیوان تصمیم گرفت با او ازدواج کند. او از ۱۰ سال قبل این گربه را در خانه اش که در نزدیکی شهر درسدن آلمان قرار دارد، نگهداری می کند.این مرد ۳۹ ساله که به عنوان راننده در یکی از شرکت های پستی مشغول به کار است، درباره ازدواجش با گربه ۱۵ ساله خود گفت: این امر به نظر می رسد نوعی دیوانگی است، اما من می خواهم با گربه ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا