مجله تفر یحی آموزشی

آموزش تحریک جنسی و عشق بازی با همسر ، نقاط حساس را بشناسید / ویژه زنان متاهل

آموزش تحریک جنسی و عشق بازی با همسر ، نقاط حساس را بشناسید / ویژه زنان متاهل لمس و ماساژ برای تحریک جنسی همسر سرمه : انجام ماساژ تحریکی بصورت یک عمل منظم در روابط جنسی یکی از مؤثرترین راههای افزایش ارتباط فیزیکی و احساسی است. عشق ورزی و نوازشهای گرم دستها بر روی پوست، طریقی که دستها بر روی بدن می چرخند، و لمس آرام عضلات و بافتها همگی با زبان بیصدای لمس، گویای حس درونی شما نسبت به یکدیگر است.   تحریک جن ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا