مجله تفر یحی آموزشی

۲۴ جلسه سخنرانی پناهیان پیرامون نفاق+ دانلود Reviewed by Momizat on . ۲۴ جلسه سخنرانی پناهیان پیرامون نفاق+ دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان در مورد نفاق در ۲۴ جلسه + دانلود جدیدترین سخنرانی های پناهیان    دانلود عنوان زمان حجت ۲۴ جلسه سخنرانی پناهیان پیرامون نفاق+ دانلود سخنرانی علیرضا پناهیان در مورد نفاق در ۲۴ جلسه + دانلود جدیدترین سخنرانی های پناهیان    دانلود عنوان زمان حجت Rating: 0

۲۴ جلسه سخنرانی پناهیان پیرامون نفاق+ دانلود

محبوب کن - فیس نما

۲۴ جلسه سخنرانی پناهیان پیرامون نفاق+ دانلود

%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%863

سخنرانی علیرضا پناهیان در مورد نفاق در ۲۴ جلسه + دانلود جدیدترین سخنرانی های پناهیان

 

 دانلود عنوان زمان
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه اول ۳۹:۲۰
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه دوم ۴۵:۲۱
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه سوم ۱:۰۴:۱۵
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه چهارم ۱:۰۲:۳۶
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه پنجم ۱:۰۹:۳۸
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه ششم ۴۲:۴۶
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه هفتم ۵۳:۲۹
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه هشتم ۵۲:۵۳
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه نهم ۱:۰۰:۵۱
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه دهم ۵۸:۱۵
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه یازدهم ۵۱:۴۶
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه دوازدهم ۴۹:۲۴
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه سیزدهم ۱:۰۷:۱۰
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه چهاردهم ۵۸:۵۷
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه پانزدهم ۴۲:۵۵
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه شانزدهم ۱:۰۴:۵۵
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه هفدهم ۴۶:۰۲
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه هجدهم ۴۰:۲۷
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه نوزدهم ۵۱:۴۲
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه بیستم ۴۸:۰۵
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه بیست و یکم ۴۲:۳۳
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه بیست و دوم ۴۵:۵۹
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه بیست و سوم ۴۰:۵۹
حجت الاسلام پناهیان – نفاق – جلسه بیست و چهارم ۵۵:۳۸
ورژن های مختلف نفاق: استاد پناهیان ۲:۴۴

 

ارسال یک دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

بازگشت به بالا