مجله سرمه : پسر کویتی برای کم کردن روی همسر اول خود دست به کار خارق العاده ای زده و با چهار دختر زیبای کویت در یک مراسم عروسی ازدواج کرد که فیلم عروسی پسر با چهار دختر عرب در شبکه های اجتماعی منتشر شده است .

ازدواج همزمان پسر با چهار دختر عرب

داماد خوشبخت

همسر اول این مرد کویتی پس از جدایی از وی گفته بود که این مرد عرضه ندارد تا یکدختر دیگر را به عقد خود دربیاورد و مرد کویتی برای کم کردن روی همسر اول خود در حرکتی جالب توجه با ۴ دختر عرب همزمان و در یک مراسم عروسی ازدواج کرد .

شبکه های اجتماعی فیلمی منتشر کردند که درآن جوان کویتی به همراه چهار دختر عربدر لباس عروس در حال ازدواج دیده می شود.

این جوان با این اقدام به گوشه و کنایه همسر اولش پاسخ داد که چندی پیش از هم جدا شده اند.

عکس ازدواج همزمان,عکس ازوداج با 4 دختر زیبا,عکس داماد خوشبخت,عکس ازدواج همزمان با چند زن دختر,عکس ازدواج جوان عرب,عکس عروسی دختر عرب,عکس عروس زیبا,عکس عروس زیبای عرب

پسر و چهار همسر

همسر اول این مرد به او گفته بود که بعد از جدایی، عرضه ازدواج مجدد نداری و نمی توانی دختری پیدا کنی که حاضر باشد با تو زندگی کند.

اما جوان کویتی برای اینکه ثابت کند نه تنها توان یافتن یک دختر ، بلکه چهار همسر را دارد ، با خواستگاری از چهار نفر با آنان قرار ازدواج همزمان گذاشت و هر چهار دختر عرب را در یک مراسم عروسی به عقد خود درآورد .