تصادف امین حیایی در جاده کرج و مرگ امین حیایی شایعه فوت امین حیایی بر اثر تصادف امین حیایی در جاده کرج توسط مدیر برنامه امین حیایی تکذیب شد

بازار داغ شایعات این بار دامن امین حیایی بازیگر خوب و پرطرفدار ایران را گرفت و این بار باز هم خبر تکراری مرگ برای بازیگر ایرانی مطرح شده بود و تصادف امین حیایی در جاده کرج و مرگ امین حیایی مطرح شده بود .

عکس فوت امین حیایی,عکس مرگ امین حیایی,عکس تصادف امین حیایی,امین حیایی,تصادف امین حیایی,

امین حیایی

در حالی که برخی برای بدست آوردن بازدید برای گروه یا صفحه خود در نرم افزار های ارتباطی و سایت ها دست به انتشار شایعاتی مبنی بر مرگ بازیگران ایران میزنند این بار خبر تصادف امین حیایی و فوت امین حیایی در سرتیتر اخبار قرار گرفت که این خبر به سرعت توسط روزبه معینی مدیر برنامه های امین حیایی تکذیب شد .

شایعه مرگ امین حیایی در تلگرام برای جمع آوری کاربر برای گروه انجام شده بوده که طبق معمول این خبر نیز دروغ بوده و صرفا جهت جمع آوری عضو بوده است .

عکس فوت امین حیایی,عکس مرگ امین حیایی,عکس تصادف امین حیایی,امین حیایی,تصادف امین حیایی,

مرگ امین حیایی

روزبه معینی با انتشار عکس بالا نوشت :

دوستان عزیز وطرفداران امین حیایى عزیز

آقاى حیایى در سلامت کامل به سر مى برن و دچار هیچ سانحه اى نشدن واقعا دست ازاین شایعه سازى بردارین و با آبرو و احساسات هنرمندان و خانواده هایشان و طرفدارانشان بازى نکنین ، به امید روزى که ریشه شایعه و شایعه پراکنى از دنیا پاک شود 🙏🙏🙏🙏